Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá/dịch vụ.
Hàng hoá/dịch vụ đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.