Tìm nhà đất
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Mục Đích sử Dụng
Khu Vực
Hướng
Khoảng Giá
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Đất xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận. 50.000 đồng/m2
Xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, Bình Thuận
Diện Tích: Đa dạng
Giá : 50.000 đồng/m2