Tìm nhà đất
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Mục Đích sử Dụng
Khu Vực
Hướng
Khoảng Giá
  • Mục Đích Sử Dụng

  • Khu Vực

  • Hướng

  • Khoảng Giá

  • Diện Tích

Bán gấp nhà ở thị trấn Chợ Lầu
Thị Trấn Chợ Lầu, Bắc Bình
Diện Tích: 150m2
Giá : 1,2 tỷ